Οι θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας στο κάπνισμα

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να υποστηρίζει ότι μελλοντικά θα βελτιώσει τον αντικαπνιστικό νόμο, σήμερα όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τρεις θλιβερές πρωτιές σε ολόκληρη την Ευρώπη: τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών (42%), το υψηλότερο ποσοστό καπνίσματος σε δημόσιους χώρους (60%) και το υψηλότερο ποσοστό παθητικού καπνίσματος στο οικογενειακό περιβάλλον (30%).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αυτές τις θλιβερές πρωτιές συμβάλλουν ο ανεφάρμοστος στην ουσία αντικαπνιστικός νόμος, λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων διαφυγής και εξαίρεσης, και η άρνηση των Ελλήνων να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να κόψουν το τσιγάρο.