ΠΑΙΔΙ
Featured_childsupport225

Η περίοδος της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού χαρακτηρίζεται ως περίοδος αυξημένης προσπάθειας και μεγάλης ψυχολογικής έντασης, τόσο που συχνά εμφανίζονται δυσχέρειες στη φυσιολογική ροή της ομιλίας. Tο 2% των παιδιών προσχολικής ηλικίας θα εμφανίσουν τραυλισμό (κεκεδισμό-βατταρισμό).

Για την πλειονότητα των παιδιών, η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή και την ξεπερνούν καθώς μεγαλώνουν. Μόνο το 1/3-1/4 αυτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν τραυλισμό και στην ενήλικη ζωή, αν δεν βοηθηθούν έγκαιρα.

Έναρξη του τραυλισμού

Η συνηθέστερη πρώτηεμφάνιση του τραυλισμού είναι μεταξύ 2-5 χρόνων, σε κάποιες περιπτώσεις από τους 18 μήνες, όταν, δηλαδή, έχουμε ραγδαία ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού. Η έναρξη του τραυλισμού συνήθως συμβαίνει ξαφνικά και διαγράφει κυκλικές περιόδους ύφεσης και έντασης, δηλαδή το παιδί ξεκινά μια μέρα να τραυλίζει και σιγά-σιγά ο τραυλισμός μπορεί να μειωθεί παρά πολύ ή και να σταματήσει από μόνος του, μετά από λίγο καιρό. Αυτό το είδος τραυλισμού συμβαίνει σε παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και ονομάζεται παροδικός τραυλισμός. Στην πλειονότητα των παιδιών, τα συμπτώματα αρχόμενου τραυλισμού αλλά και της φυσιολογικής δυσχέρειας στην ομιλία θα εξαφανιστούν από μόνα τους. Υπάρχουν, ωστόσο, κι εκείνες οι περιπτώσεις που θα χρειαστούν την παρέμβαση εξειδικευμένου λογοθεραπευτή, προτού το παιδί αντιμετωπίσει κοινωνικά και συναισθηματικά εμπόδια εξαιτίας της δυσχέρειας αυτής. Αν τα επεισόδια που περιγράφηκαν παραπάνωσυμβαίνουν συχνά, μπορεί να προκαλέσουν ένταση και σ' αυτόν που μιλάει και σε εκείνον που ακούει. Επιπλέον, μπορεί ο τραυλισμός  να γίνει μόνιμος (συνήθως μετά την ηλικία των 5 χρόνων). Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία για τον τραυλισμό από τη στιγμή που θα εξελιχθεί σε μόνιμος.

Αίτια του τραυλισμού

Τα αίτια του τραυλισμού δεν μας είναι εντελώς ξεκάθαρα ακόμη. Οι έρευνες, ωστόσο, έχουν δείξει ότι πρόκειται για διαταραχή του λόγου και της ομιλίας που μπορεί να οφείλεται σε εγγενείς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, πρόκειται για διαταραχή που απαντάται συχνότερα στα αγόρια, σε αναλογία τέσσερα προς ένασε σχέση με τα κορίτσια.

Κάποιες φορές ο τραυλισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα εγγενούς εγκεφαλικής βλάβης ή ανωμαλίας στη λειτουργία του εγκεφάλου. Η έρευνα του τραυλισμού έχει βοηθηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις σύγχρονες νευροαπεικονιστικές εργαστηριακές μεθόδους, οι οποίες έχουν δείξει ότι οι λογοθεραπευτικές τεχνικές εξομαλύνουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες που πυροδοτούν τον τραυλισμό.

Πηγή: Healthierworld.gr

Περισσότερα άρθρα στην ενότητα Παιδί

Αναζήτηση Γιατρού

Πείτε μας τη γνώμη σας

Εσείς παίρνετε πρωινό;

Ajax-indicator

ή Δείτε τα αποτελέσματα