ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Featured__

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης γιορτάζεται στις 13 Οκτωβρίου και είναι αφιερωμένη σε μία «παρεξηγημένη» ως προς την σοβαρότητά της νόσο την θρόμβωση, και στις σοβαρές επιπτώσεις υγείας που μπορεί να μας προκαλέσει, όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση και αγνοήσουμε τα συμπτώματα που υποδεικνύουν την εμφάνισή της.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε λόγω των γενεθλίων του πρωτοπόρου στην παθοφυσιολογία Γερμανού Παθολόγου, Dr Rudolf Virchow. Ο Dr Rudorlf Virchow ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της «θρόμβωσης» και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτής της συχνά «παρεξηγημένης» ή μη διαγνωσμένης νόσου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο κοινό και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο πυρήνας της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης αποτελείται από επιστημονικές/ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών κ.α., που προσπαθούν:

  • Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την σοβαρότητα της νόσου και τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία μας.
  • Να μειώσουν τον αριθμό των περιπτώσεων που δεν γίνεται διάγνωση της νόσου
  • Να προωθήσουν την πρόληψη με την βοήθεια διαγνωστικών εξετάσεων
  • Να παροτρύνουν τους φορείς υγείας να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εξασφάλιση «βέλτιστων πρακτικών» για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
  • Να συμμετέχουν στην ανεύρεση πόρων για την υποστήριξη του κινήματος και των κλινικών ερευνών που θα συντελέσουν στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η νόσος στην υγεία.

Συμπερασματικά δηλαδή να σώσουν ζωές.

Η προβολή της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας καθώς και την ανάπτυξη πολύπλευρης δράσης για την καταπολέμηση της νόσου. 

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, μέσω της ενημέρωσης για την επικινδυνότητα της νόσου, τη σημασία της προφύλαξης και τους τρόπους αντιμετώπισής της, προκειμένου να μειωθούν αισθητά τα ποσοστά θνησιμότητας από θρόμβωση. 

Με τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ομάδων, οργανισμών και φορέων που εμπλέκονται με τη νόσο και με τη διενέργεια επιστημονικών προγραμμάτων που θα παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση, θα μπορούν να εφαρμοστούν ιατρικά πρωτόκολλα που θα βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

Το μακροπρόθεσμο όραμα για την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης υποστηρίζει τον στόχο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας: μείωση των πρόωρων θανάτων από μη μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, κατά 25% μέχρι το 2025. Είναι ένας στόχος που αφορά όλο τον κόσμο: «Δώστε προσοχή στις μη μεταδοτικές ασθένειες και εξασφαλίστε υγεία» (Αναπτυξιακή ατζέντα ΟΗΕ μετά το 2015).

Τι είναι η θρόμβωση;

Θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος μέσα σ' ένα αγγείο (αρτηρία ή φλέβα) ο οποίος εμποδίζει την κυκλοφορία/ροή του αίματος. Στην θρόμβωση οφείλονται κυρίως οι τρεις πρώτες καρδιαγγειακές αιτίες θανάτου παγκοσμίως: η καρδιακή προσβολή/οξύ καρδιακό έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η φλεβική θρομβοεμβολική Νόσος (VTE) - ένας θρόμβος αίματος στη φλέβα του ποδιού, που μπορεί να φύγει και να καταλήξει στον πνεύμονα. 

Στην εποχή μας, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι ενημερωμένη για την καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ μικρότερος αριθμός ατόμων γνωρίζει για την φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει θέσει σαν παγκόσμιο στόχο της, την μείωση των πρόωρων θανάτων από μη μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, κατά 25 % μέχρι το 2025. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να μειωθεί η θρόμβωση, γεγονός που απαιτεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, της ιατρικής κοινότητας και των αρχών.

Ο κύριος φορέας της Παγκόσμιας Ημέρα Θρόμβωσης

Η ISTH είναι ο κύριος φορέας που καθοδηγεί τις ενέργειες που αφορούν στην εξάπλωση και στην προβολή της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης σε όλο τον κόσμο. Αποτελείται από μια συντονιστική επιτροπή επαγγελματιών υγείας, που θα συνεργάζονται στενά με όλους τους υπόλοιπους διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς και φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν

Υπό την εποπτεία της επιτροπής ISTH, διεθνείς και τοπικοί οργανισμοί, φορείς Υγείας και ομάδες που εμπλέκονται με την νόσο, θα συμμετέχουν προκειμένου να πυροδοτηθεί μια παγκόσμια κίνηση που θα ευαισθητοποιήσει όλον το κόσμο και θα δράσουν για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής της απειλητικής για την ζωή, ασθένειας.

Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 100 οργανώσεις, έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης όπως επιστήμονες που ασχολούνται με την αγγειολογία, την καρδιολογία, την νευρολογία, την μικροβιολογία κα.

Πώς συμμετέχουν οι υποστηρικτές στην Παγκόσμια Ημέρα

Κάθε οργανισμός και φορέας που συμμετέχει καλείται να διεξάγει τις δικές του δραστηριότητές στις τοπικές κοινωνίες κάθε χώρας. Για την υποστήριξη παρέχεται σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στις ενέργειες δράσης που μπορούν να λάβουν χώρα σε τοπικό επίπεδο και θα βοηθήσουν στην επίτευξη του οράματος της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης, δηλαδή την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θρόμβωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Θρόμβωση και την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο στο imetha.gr/worldthrombosisday/default.aspx

Πηγή: Pathfinder.gr

Περισσότερα άρθρα στην ενότητα Ειδικό Αφιέρωμα

Αναζήτηση Γιατρού

Πείτε μας τη γνώμη σας

Εσείς παίρνετε πρωινό;

Ajax-indicator

ή Δείτε τα αποτελέσματα