ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Featured_410x290-olive_oil

Η λογική χρήση μιας ποσότητας ελαιολάδου στο φαγητό και στις σαλάτες που τρώμε κάθε μέρα είναι ικανή να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας της καρδιάς μας.

Αυτό αποδείχθηκε ύστερα από πολύχρονες έρευνες που πραγματοποίησε ο καθηγητής Καρδιολογίας κύριος Δημήτριος Κρεμαστινός μαζί με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας κύριο Ευστάθιο Ηλιοδρομίτη και τους συνεργάτες τους στο Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνει και η χρήση της ελευρωπαΐνης, του κύριου συστατικού των φύλλων της ελιάς.

Στα ίδια εργαστήρια της ΕΛΠΕΝ έχει ξεκινήσει μια σημαντική ερευνητική συνεργασία, που εξελίσσεται με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, μεταξύ των επιστημόνων του Imperial College του Λονδίνου και του καθηγητή sir Magdi Yacoub.

Η συγκεκριμένη συνεργασία που επιτελείται σε πειραματικό στάδιο αφορά σε μία νέα εμφυτεύσιμη συσκευή μέτρησης της πίεσης, τόσο σε διαφορετικά σημεία της καρδιάς όσο και σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού συστήματος. Η συσκευή έχει ιδιαίτερα μικρό μέγεθος, είναι απλή στη χρήσης της και στο μέλλον θα έχει επιπλέον εφαρμογές σε άλλα όργανα αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα μετρήσεων. Ο μηχανισμός αυτός θα είναι ασύρματος και θα δίνει συνεχώς πολύτιμες πληροφορίες για την αιμοδυναμική κατάσταση της καρδιάς.

Έτσι οι θεράποντες ιατροί θα μπορούν να έχουν σαφή εικόνα του προβλήματος, ώστε να μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικότερα στη θεραπεία.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας, που με την ενεργό συμμετοχή του καθηγητή sir Magdi Yacoub παρακολουθεί το σύνολο του έργου, είναι ο Διευθυντής της Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ General, κύριος Στέργιος Θεοδωρόπουλος.

Σχετικά με το ελαιόλαδο και την ελευρωπαΐνη της πρώτης πειραματικής μελέτης in vivo του καθηγητή κ. Κρεμαστινού και των συνεργατών του, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

Μειώνουν την έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε φυσιολογικά κουνέλια και σε μεγαλύτερη δόση σε υπερχοληστερολεμικά.

Προστατεύουν από την οξειδωτική βλάβη κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας – επαναιμάτωσης.

Δέκα και είκοσι μικρογραμμάρια ελευρωπαΐνης αντίστοιχα, μειώνουν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης κατά 28,7% και 33,1% και των τριγλυκεριδίων κατά 41,1% και 61,4%. Η ποσότητα του ελαιολάδου, για να έχουμε το ίδιο θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να υπολογιστεί σε ένα κουτάλι ανά γεύμα ή σαλάτα.

Η χορήγηση της ελευρωπαΐνης έχει προστατευτικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα στην καρδιοτοξικότητα, που επάγεται από την οξεία (καρδιομυοπάθεια) και τη χρόνια (καρδιακή ανεπάρκεια) χορήγηση αδριανομυκίνης.

‘Παρά την οικονομική κρίση, η ΕΛΠΕΝ προχωρεί στην επέκταση του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου της Αθήνας’, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας, κύριος Θεόδωρος Τρύφων, ‘αλλά και στη δημιουργία εντός του επόμενου έτους Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, που θα απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδος και στις Βαλκανικές χώρες’. Παράλληλα, σε συνεργασία με εταιρείες, πανεπιστήμια, φορείς και επιστήμονες της Ελλάδος και του εξωτερικού, η ΕΛΠΕΝ συνεχίζει την υλοποίηση δικών τους ερευνητικών πρωτοκόλλων αλλά και ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΛΠΕΝ σε σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες, με αιχμή το αναπνευστικό και την καρδιολογία.

‘Συγκεκριμένα’, προσέθεσε ο κύριος Τρύφων, ‘εξειδικευόμαστε σε τεχνολογία συσκευών για το αναπνευστικό, σε σταθερούς συνδυασμούς και σε νέες φαρμακευτικές μορφές. Τεχνολογία που καταλήγει σε προϊόντα, τα οποία απευθύνονται κυρίως στην αγορά του εξωτερικού’. Όπως τόνισε: ‘λανσάρουμε προϊόντα για το αναπνευστικό σε πάνω από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. Για το λόγο αυτό η ΕΛΠΕΝ δημιουργεί και τρίτη παραγωγική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή της Κερατέας’.

‘Ως εταιρία’, κατέληξε ο κύριος Τρύφων, ‘δεσμευόμαστε:

  • Να μην υπάρξει μείωση προσωπικού. Σε δύσκολους καιρούς κρατάμε και στηρίζουμε τους 720 εργαζομένους μας.
  • Να είμαστε προσηλωμένοι στη στρατηγική και τους στόχους μας, που είναι να παραμείνουμε βιομηχανία ηγέτης και πρότυπο στην ελληνική φαρμακευτική αγορά με προσήλωση στην ποιότητα. Παράλληλα δημιουργούμε μια Ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή βιομηχανία.
  • Να συνεχίζουμε να έχουμε ως βάση μας την Ελλάδα και να επενδύουμε στον τόπο μας, δημιουργώντας σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και συμμετέχοντας ενεργά σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης’.

Ζητάμε να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο και να γνωρίζουμε τους κανόνες τόσο για τις τιμές των φαρμάκων όσο και για τα χρέη των νοσοκομείων, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα.

‘Καλούμε λοιπόν, τους συναδέλφους έλληνες παραγωγούς φαρμάκων με τα τεράστια προβλήματα, να αντέξουμε και να αναπτυχθούμε’.

Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο Διευθυντής του Ερευνητικού & Πειραματικού Κέντρου της ΕΛΠΕΝ, Δρ Βιολογίας, κύριος Απόστολος Παπαλόης, στόχοι της εταιρίας είναι η προκλινική (in vivo) πειραματική έρευνα σε νέα μόρια, όπου η ΕΛΠΕΝ διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα.

‘Το ερευνητικό ενδιαφέρον της ΕΛΠΕΝ’, είπε ο κύριος Απ. Παπαλόης, ‘επικεντρώνεται σε ασθένειες που σχετίζονται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, τη φλεγμονή, το αναπνευστικό και την καρδιολογία’. Το Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο για την υλοποίηση προκλινικών μελετών σε δοκιμαστικά μόρια που αφορούν στις παραπάνω κατηγορίες. Ιδιαίτερα στον τομέα της καρδιολογίας και σε συνεργασία με άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία, αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υποδομές για τη φαρμακολογική μελέτη της δράσης των μορφολινικών παραγώγων στην αθηρωμάτωση. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε πειραματικά ζωικά μοντέλα, ενώ τα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Στις νέες εγκαταστάσεις του Ερευνητικού & Πειραματικού Κέντρου της ΕΛΠΕΝ, πολλοί ακόμη Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν, σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής έρευνας. Στο Ερευνητικό & Πειραματικό αυτό Κέντρο, που τιμά την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα επιστημονικές εργασίες με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:

  • 177 Διδακτορικές Διατριβές έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε φάση εκπόνησης, καθώς και 12 ολοκληρωμένα Masters.
  • Άνω των 150 πρωτοκόλλων έχουν ολοκληρωθεί και περισσότερα από 40 βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Περισσότερα από 200 Επιστημονικά Σεμινάρια, εκ των οποίων το 80% με πρακτική άσκηση.
  • Περισσότερες από 250 παρουσιάσεις και διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια και εταιρείες.
  • Περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • 6.000 επισκέπτες επιστημονικού ενδιαφέροντος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009.

Περισσότερα άρθρα στην ενότητα Διατροφή

Αναζήτηση Γιατρού

Πείτε μας τη γνώμη σας

Εσείς παίρνετε πρωινό;

Ajax-indicator

ή Δείτε τα αποτελέσματα